پشتیبانی و نگهداری شبکه


دپارتمان شبکه گروه فناوری اطلاعات شرکت فن روز گلستان متشکل از گروه های مشاور طراحی، پشتیبانی، نگهداری و گروه امنیت شبکه با بهره گیری از نیروها و عوامل متخصص و مجرب خود در زمینه Networking امادگی خود را جهت تامین نیروی انسانی متخصص و کارامد مورد نیاز نهادهای دولتی و خصوصیس، ادارات و شرکتها را اعلام می دارد.