نرم افزار اموال

 


نرم افزار اموال بر اساس نظام نوین اموال دولتی کاملا منطبق با مفاد بخشنامه شماره ۱۸۴۰۰۲/۲۱۸۵۴/۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی است، بر اساس فرآیند گردش وظایف تدوین و طراحی شده و به شماره ۵۱/۷۸۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۱ مورد تأیید اداره کل اموال دولتی رسیده است.

این نرم افزار با دو معماری تحت ویندوز و تحت وب تدوین و طراحی شده است که قابلیت کار در شبکه داخلی و اینترنت را دارا می باشد.

لازم به ذکر است واحدهای تنخواه بگیر دارای انبار مستقل و همچنین دارای کلیه فرآیندهای مربوط به گردش اموال از درخواست و خرید و کاملا مشابه فرآیند گردش اموال دستگاه اجرایی است (غیر از عملیات فرستاده) با این تفاوت که برچسب اموال واحدهای تنخواه بگیر در ادامه برچسب اموال دستگاه اجرایی است که شرکت فن روز گلستان ارائه دهنده این نرم افزار می باشد.

 

برخی از مشتریان ما در ذیل ذکر شده است:

 • استانداری گلستان
 • اداره کل اقتصاد و دارایی استان گلستان
 • اداره کل محیط زیست استان گلستان
 • اداره کل فرهنگ و ارشاد استان گلستان
 • اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان گلستان
 • اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان
 • اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان
 • اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
 • اداره کل کار،تعاون و رفاه استان گلستان
 • اداره کل فنی و حرفه ای شهر گرگان و شهرستانها
 • اداره کل استاندارد استان گلستان
 • اداره کل ثبت اسناد استان گلستان
 • اداره کل گمرک استان گلستان
 • اداره کل هواشناسی استان گلستان
 • اداره کل امور مالیاتی استان گلستان
 • اداره کل اوقاف استان گلستان
 • امور عشایر استان گلستان