اتوماسیون اداری دبیر


سامانه مکاتبات اداری (دبیر) که وظیفه ساماندهی چرخه مکاتبات درون و برون سازمانی را به عهده دارد از سال ۱۳۷۹ قابل ارائه گردید و طی این سالها نسخه های مختلفی از آن در اختیار مشتریان قرار گرفته است. هم اکنون ارائه نسخه مبتنی بر وب با تمامی امکانات مورد نیاز این گونه سیستم ها در حال ارائه و پشتیبانی است.

در حال حاضر شرکت فن روز گلستان به عنوان نماینده فروش و پشتیبانی این اتوماسیون ادارای در استان گلستان می باشد.

 

برخی ادارات مورد پشتیبانی ما:

  • اداره کل اقتصاد دارایی استان گلستان
  • اداره کل نظام مهندسی استان گلستان